668 819 699   wtrojnar@ppoz-atex.pl

Zagrożenia związane z wybuchami pyłów zbóż w rolnictwie część 1.

Zagrożenia związane z wybuchami pyłów zbóż w rolnictwie ( Atex Opole, Witold Trojnar ).

Wiele materiałów, które powszechnie uważane są za trudno zapalne, w przypadku rozdrobnienia tworzy
z powietrzem groźne mieszaniny, które mogą ulec zapłonowi i wybuchowi.

Za pył palny uważa się ziarna materiału palnego lub trudno zapalnego o wymiarze równym lub mniejszym 500 μm, który w kontakcie z powietrzem wchodzi w reakcję utleniania. Po zapłonie chmury pyłu następuje gwałtowna reakcja spalania całej objętości, w której pył jest zawieszony w powietrzu. Pyły o większych ziarnach także mogą stanowić potencjalne zagrożenie, lecz ich podatność na gwałtowną reakcję spalania jest mniejsza i uzależniona od rozmiaru ziarna.

Główne zagrożenia pochodzące od pyłów:

 • Tworzenie się:
  • obłoku pyłu z dowolnego źródła emisji;
  • warstwy pyłu oraz wytworzenie wybuchowej atmosfery pyłu w wyniku uniesienia;
  • warstw pyłu, które prawdopodobnie nie tworzą obłoku pyłu, ale mogą zapalić się z powodu samonagrzewania lub narażenia na gorące powierzchnie lub strumień cieplny i powodować zagrożenie pożarowe lub przegrzanie sprzętu;
 • Warstwy pyłu mogą zostać zapalone przez strumień ciepła z urządzeń i sprzętu, na którym spoczywa warstwa, co może być procesem powolnym;
 • Zapalona warstwa może również działać jako źródło zapłonu dla atmosfery wybuchowej lub spowodować pożar;
 • Pierwotna eksplozja w budynku może spowodować powstanie z warstwy pyłu atmosfery wybuchowej  i spowodować bardziej szkodliwe wtórne wybuchy niż pierwotne zdarzenie;
 • Warstwy pyłu powinny być kontrolowane, aby zmniejszyć to ryzyko;
 • Warstwa pyłu, nawet cienka warstwa, może zostać uniesiona w obłok, zapalić się i spowodować eksplozję.

W przypadku budynków inwentarskich funkcjonujących jako pojedyncze, niezależne obiekty zagrożenie wybuchem z reguły nie występuje. Realne zagrożenie pojawia się, gdy towarzyszą im obiekty rolnicze, a w szczególności silosy (np. na pasze, zboże ).

Według statystyk światowych wybuchy pyłów środków sypkich składowanych w silosach należą do najczęstszych przyczyn awarii lub katastrof w tego typu obiektach. Dotyczy to zwłaszcza silosów na środki organiczne, na przykład zboże lub cukier. Wynika to stąd, że pyły takich materiałów sypkich mogą wybuchać już przy niewielkim stężeniu w powietrzu.

Ciąg dalszy:http://ppoz-atex.pl/atex-opole/zagrozenia-zwiazane-z-wybuchami-pylow-zboz-w-rolnictwie-czesc-1-2/

Opracował na własne potrzeby: mgr inż. Witold Trojnar ( http://ppoz-atex.pl )

Zagrożenia związane z wybuchami pyłów zbóż w rolnictwie część 1.
Przewiń na górę