668 819 699   wtrojnar@ppoz-atex.pl

O mnie

Prowadzę działalność gospodarczą związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przeciwwybuchowego na terenie zakładów, obiektów oraz terenów. Posiadam wieloletnie doświadczenie w ochronie przeciwpożarowej. Głównym obszarem mojej działalności jest doradztwo oraz opracowywanie różnego rodzaju dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej jak np. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP), operatów  przeciwpożarowych, oceny zagrożenia wybuchem (OZW), dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW), programu zapobiegania awariom (PZA), wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego(WPOR) i innych.

Jestem mgr inż. pożarnictwa, absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie a ponadto ukończyłem studia podyplomowe w SGSP o kierunku „Zarządzanie w stanach zagrożeń” ,  studia podyplomowe „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” organizowane przez Centrum Szkoleniowo Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, studia podyplomowe „Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych” na Politechnice Łódzkiej. Zgodnie z wymaganiami Głównego Instytutu Górnictwa – Jednostki Certyfikującej programem certyfikacji pracowników górnictwa i przemysłu oraz absolwentów studiów podyplomowych nadzorujących urządzenia i systemy ochronne, otrzymałem  Certyfikat Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx). Ukończyłem również kurs dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Częstochowie. Rozwijając swoje zainteresowania i wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa uczestniczę w tematycznych kursach, szkoleniach i konferencjach, a  ponadto współpracuję z wieloma doświadczonymi specjalistami i firmami w zakresie ochrony przeciwpożarowej i wybuchowości. Zapewniam rzetelność i profesjonalizm. Zapraszam Państwa do współpracy.

Przewiń na górę