Opracowywanie operatów przeciwpożarowych

Opracowywanie operatów przeciwpożarowych na podstawie zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 42. ust. 4b. pkt 1. ustawy o odpadach ...

Opracowywanie instr. bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest sporządzana dla obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych, inwentarskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zmianami)....

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Na podstawie oceny zagrożenia wybuchem oferuję opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ...

Ocena zagrożenia wybuchem

W niektórych zakładach pracy może występować atmosfera wybuchowa. Jest to mieszanina palnych substancji takich jak gazy, pary, mgły bądź pyły z powietrzem, w której w określonych warunkach atmosferycznych po zainicjowaniu zapłonu proces spalania rozprzestrzenia się na całą mieszaninę.

O MNIE

Witold Trojnar

Właściciel firmy

Jestem mgr inż. pożarnictwa, absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie a ponadto ukończyłem studia podyplomowe w SGSP
o kierunku „Zarządzanie w stanach zagrożeń” oraz studia podyplomowe „Bezpieczeństwo techniczne   w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” organizowane przez Centrum Szkoleniowo Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Ukończyłem również kurs dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Częstochowie. Rozwijając swoje zainteresowania i wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa uczestniczę w tematycznych kursach, szkoleniach i konferencjach,  a  ponadto współpracuję z wieloma doświadczonymi specjalistami i firmami w zakresie ochrony przeciwpożarowej i wybuchowości.

Zapewniam rzetelność i profesjonalizm

Przewiń na górę