668 819 699   wtrojnar@ppoz-atex.pl

Home

Opracowywanie operatów przeciwpożarowych

Opracowywanie operatów przeciwpożarowych na podstawie zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 42. ust. 4b. pkt 1. ustawy o odpadach ...

Opracowywanie instr. bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest sporządzana dla obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych, inwentarskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zmianami)....

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Na podstawie oceny zagrożenia wybuchem oferuję opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ...

Ocena zagrożenia wybuchem

W niektórych zakładach pracy może występować atmosfera wybuchowa. Jest to mieszanina palnych substancji takich jak gazy, pary, mgły bądź pyły z powietrzem, w której w określonych warunkach atmosferycznych po zainicjowaniu zapłonu proces spalania rozprzestrzenia się na całą mieszaninę.

O MNIE

Witold Trojnar

Właściciel firmy

Prowadzę działalność gospodarczą związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przeciwwybuchowego na terenie zakładów, obiektów oraz terenów. Posiadam wieloletnie doświadczenie w ochronie przeciwpożarowej. Głównym obszarem mojej działalności jest doradztwo oraz opracowywanie różnego rodzaju dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej jak np. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP), operatów  przeciwpożarowych, oceny zagrożenia wybuchem (OZW), dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW), programu zapobiegania awariom (PZA), wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego(WPOR) i innych.

Jestem mgr inż. pożarnictwa, absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie a ponadto ukończyłem studia podyplomowe w SGSP o kierunku „Zarządzanie w stanach zagrożeń” ,  studia podyplomowe „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” organizowane przez Centrum Szkoleniowo Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, studia podyplomowe „Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych” na Politechnice Łódzkiej. Zgodnie z wymaganiami Głównego Instytutu Górnictwa – Jednostki Certyfikującej programem certyfikacji pracowników górnictwa i przemysłu oraz absolwentów studiów podyplomowych nadzorujących urządzenia i systemy ochronne, otrzymałem  Certyfikat Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx). Ukończyłem również kurs dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Częstochowie. Rozwijając swoje zainteresowania i wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa uczestniczę w tematycznych kursach, szkoleniach i konferencjach, a  ponadto współpracuję z wieloma doświadczonymi specjalistami i firmami w zakresie ochrony przeciwpożarowej i wybuchowości. Zapewniam rzetelność i profesjonalizm. Zapraszam Państwa do współpracy.

Przewiń na górę