668 819 699   wtrojnar@ppoz-atex.pl

Ocena zagrożenia wybuchem

W niektórych zakładach pracy może występować atmosfera wybuchowa. Jest to mieszanina palnych substancji takich jak gazy, pary, mgły bądź pyły z powietrzem, w której w określonych warunkach atmosferycznych po zainicjowaniu zapłonu proces spalania rozprzestrzenia się na całą mieszaninę. Konsekwencją powstania zapłonu w atmosferze wybuchowej jest wybuch, stanowiący bezpośrednie zagrożenie dla  ludzi i urządzeń znajdujących się w przestrzeni zagrożonej wybuchem. W zakładach pracy, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie badań i przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem. W zakładzie  należy wskazać miejsca podwyższonego ryzyka oraz określić  procedury zabezpieczające, których celem jest zminimalizowanie ryzyka wybuchu.

W ramach świadczonych przeze mnie usług oferuję przeprowadzenie Oceny Zagrożenia Wybuchem.

Zakres oceny zagrożenia wybuchem obejmuje:

– wskazanie w oparciu o obliczenia pomieszczeń zagrożonych wybuchem

– wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,

 -wskazanie w pomieszczeniach oraz w strefach zagrożenia wybuchem potencjalnych źródeł zapłonu,

– przygotowanie odpowiedniego protokołu oceny zagrożenia wybuchem wraz z graficzną dokumentacją  obrazującą rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem.

Przewiń na górę