ppoż wrocław

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM Zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w obiektach oraz na terenach przyległych [1], w miejscach gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały […]

Przewiń na górę