668 819 699   wtrojnar@ppoz-atex.pl

ppoż opole

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM Zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w obiektach oraz na terenach przyległych [1], w miejscach gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały […]

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem. W niektórych warunkach środowiskowych może występować atmosfera wybuchowa, czyli mieszanina palnych substancji takich jak gazy, pary, mgły lub pyły z powietrzem, w której w określonych warunkach atmosferycznych po zainicjowaniu zapłonu proces spalania rozprzestrzenia się na całą niespaloną  mieszaninę. Tabela 1. Zniszczenia powodowane przez falę ciśnieniową wybuchu[3]. Aby zapobiegać wybuchom i zapewnić […]

Przewiń na górę